خبر : چگونه دعا کنیم تا حاجتمان زودتر مستجاب شود؟ - اسپاد نیوز


دعا از جمله خالصانه‌ترین عبادت‌ها و پرستش‌های بندگان است. نیایش، درخواست بندگان از خداوند است که برخاسته از معرفت و درک توحید و ربوبیت الهی است.