موزه فرهنگ و آموزش متفاوت ترین موزه قزوین است

خبر : موزه فرهنگ و آموزش متفاوت ترین موزه قزوین است - اسپاد نیوز


قزوین-ایرنا-مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری قزوین گفت: موزه فرهنگ و آموزش هم درس زندگی و هم درس آموزش را به مخاطبان و بازدیدکنندگان می دهد و از این نظر متفاوت ترین موزه استان است.