پرویز سروری: تیم جدید شهری درگیر چینش مدیران است

خبر : پرویز سروری: تیم جدید شهری درگیر چینش مدیران است - اسپاد نیوز


عضو سابق شورای شهر تهران گفت: در زمان آقای قالیباف دولت‌ها تعاملی با شهرداری نداشتند بلکه تقابل داشتند و نه تنها کمکی نمی‌کردند بلکه هرجا می‌توانستند جلوی پیشرفت کار شهرداری هم مانع می‌شدند.