خبر : قرآن تنها نسخه نجات بخش انسان هاست - اسپاد نیوز


مراغه - ایرنا - مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه مراغه با اشاره به نقش معنوی تعالیم قرآنی در مسیر کمال و تعالی بشری گفت: قرآن تنها نسخه نجات بخش و راهگشای مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه است.
b9412b64