دلیل افزایش قیمت مبلمان و صندلی

خبر : دلیل افزایش قیمت مبلمان و صندلی - اسپاد نیوز


رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان مدعی شد که قیمت مواد اولیه تا ۷۰ درصد رشد داشته و به همین نسبت نیز قیمت این محصولات در بازار از ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است.