خبر : پیش‌بینی نتایج انگلستان با مورچه! - اسپاد نیوز


یک موجود جدید هم به پیش بینی کننده‌های جام جهانی فوتبال اضافه شد.دو گروه از مورچه ها با طی مسافتی بر روی طناب تا ملکه خود،تیم ملی انگلیستان را برنده دیدار با پاناما انتخاب کردند.