خبر : زندگی تلخ زنی که 3فرزند از 10 فرزندش بیماری صرع دارند/یکی از دخترانم را به عقد مرد90ساله درآوردم - اسپاد نیوز


شرایط زندگی تلخ زنی را که سه فرزندش دارای بیماری صرع هستند گزارش کرده است.