خبر : سوپ لازانیای سبزیجات مخصوص گیاهخواران - اسپاد نیوز


سوپ لازانیای سبزیجات کاملا سیر کننده است و حاوی چندین سبزی تازه است. حتی کسانی که عاشق گوشت هستند این سوپ را دوست خواهند داشت.