خبر : «توسعه فرهنگی در ایران» با مقدمه عماد افروغ - اسپاد نیوز


مجموعه مقالات «توسعه فرهنگی در ایران» به کوشش مهدی آرانی مولایی و با مقدمه عماد افروغ از سوی انتشارات کتاب فردا در قم منتشر شد.
«پس از هگل»؛ شرحی جامع در باب اندیشه هگل ولایت سیدالکریم تصدیق شده است/ تجلی سیدالشهدا در زیارت عبدالعظیم عربستان در حال گذار به سیستم مدرن است خادمین آستان حضرت عبدالعظیم در هیئات استان تهران حضور می یابند فهرست نگاری۲۷۰ مرکز نهج البلاغه در سراسرجهان/ارسال ۲۰۰ اثر تاکنون فلسفه اخلاقی و سیاسی در کنفرانس مرزی چهل و چهارمین کارگاه فلسفه اخلاق برگزار می شود اعلام فراخوان دوره انتخابی جهت اعزام به مسابقات قرآن کویت نظام سرمایه داری در چرخه باطل گیر افتاده/ تحلیل جنبش جلیقه زردها نئولیبرالیسم بدترین نسخه اقتصادی موجود است/تحلیل جنبش جلیقه زردها