خبر : «توسعه فرهنگی در ایران» با مقدمه عماد افروغ - اسپاد نیوز


مجموعه مقالات «توسعه فرهنگی در ایران» به کوشش مهدی آرانی مولایی و با مقدمه عماد افروغ از سوی انتشارات کتاب فردا در قم منتشر شد.
کنفرانس بین‌المللی فلسفه و روش شناسی علمی برگزار می شود باید دست به دست هم مشکلات را حل کنیم طرح روشمندسازی علوم اسلامی با «مشق اجتهاد» اجرا می‌شود انتشار کتاب «امام رضا(ع)؛ امام اخلاق و گفتگو» کتاب «دانشگاه ایرانی در سپهر بین‌المللی» منتشر شد ارتقاء فرهنگ و آداب اجتماعی در عصر حکومت امام زمان(عج) خود محوری، خودرأیی و خودآرایی سه خصلت جاهلیت است/ فواید وجود امام ریشه هیئات مذهبی در تاریخ ایران/ نشاط اجتماعی تقویت شود سیر مطالعاتی اندیشه امام صدر با محوریت «انسان آسمان»برگزار می شود کرسی تحلیل جامعه‌شناختی چالش‌های فرآیند بر ساخت مسائل اجتماعی