خبر : علم الهدی: توسعه حجاب حرکتی فکری و فرهنگی است - اسپاد نیوز


امام جمعه مشهد گفت: توسعه حجاب حرکتی فکری و فرهنگی است که با تحلیل، فکر، قلم و بیان صورت می‌گیرد.