خبر : عامل قطعی برق کم‌آبی است یا اجرای توافقنامه پاریس؟ - اسپاد نیوز


سید یاسر جبرائیلی کارشناس مسایل راهبردی با انتشار مطلبی در کانال خود به عامل اصلی قطعی برق در این روزها اشاره کرد.