خبر : نرخ امید به زندگی در پکن به ۸۲ سال می‌رسد - اسپاد نیوز


رسانه رسمی پکن امروز گزارش داد، میانگین امید به زندگی ساکنان این شهر در سال 2017 به 82.15 سال افزایش یافته است.