خبر : راهپیمایی روز ملی عفاف و حجاب - اسپاد نیوز


همزمان با روز ۲۱ تیر، راهپیمایی روز ملی عفاف و حجاب صبح امروز پنجشنبه با حضور پرشور زنان و دختران در مشهد برگزار شد.