خبر : هیچ‌گونه مذاکره ثانویه درباره برجام نداریم - اسپاد نیوز


رئیس هیأت مؤسس دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران گفت: هیچ‌گونه مذاکره ثانویه درباره برجام نداریم و برجام به هیچ‌وجه تجدید نمی‌شود.