خبر : ۵درصد واحدهای تولیدی، ارز دولتی دریافت نکرده‌اند - اسپاد نیوز


عضو هیئت رئیسه اتاق ایران گفت: در حال حاضر ۵ درصد از واحدهای تولیدی نتوانسته‌اند از ارز دولتی برای مواد اولیه و ماشین‌آلات استفاده کنند.