خبر : ضرورت آگاهی‌بخشی درباره آزار جنسی کودکان - اسپاد نیوز


سوسن طاقدیس بر ضرورت توضیح مسائل مربوط به آزار جنسی مناسب با سن و موقعیت کودکان تاکید کرد.