خبر : ۲۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی امسال زیر پوشش آبیاری نوین قرار می گیرد - اسپاد نیوز


معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاور