خبر : ماجرای درخواست بارزانی از سردار سلیمانی - اسپاد نیوز


یکی از کارشناسان حوزه بین الملل ماجرای درخواست کمک مسعود بارزانی از فرمانده س