خبر : فتوتیتر/اژه ای: عمده درخواست‌های شنود از طرف دولت است - اسپاد نیوز


سخنگوی قوه قضاییه گفت: وزارت اطلاعات یکی از دستگاه‌های اصلی امنیت ماست که پیگ