خبر : هیچ کس و با هیچ روشی در دنیا نمی‌تواند رخداد زلزله را پیش‌بینی کند - اسپاد نیوز


مهدی زارع با تاکید بر اینکه به دلیل تغییرات تنشی در دو سوی گسل «ماهدشت - جنوب کرج