خبر : استارتاپی که زندگی معلولین را دگرگون می‌کند - اسپاد نیوز


«وحید رجب لو» جوان باهوش کرجی است که باوجود 98 درصد معلولیت یک استارتاپ ویژه برا8