خبر : ورود تیم تجسس به نفتکش ایرانی تا ساعاتی دیگر - اسپاد نیوز


سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده که در صورتی که مشکل خاصی در فرآیند اطفای حر