خبر : حقوق کارگران باید به خط فقر نزدیک شود - اسپاد نیوز


رییس اتحادیه کارگران قراردادی می‌گوید امسال شرایط زندگی کارگران خاص‌تر