خبر : سهیلی زاده کارگردان فصل دوم «پریا» نیست! - اسپاد نیوز


اسماعیل عفیفه تهیه کننده سریال در گفت و گو با بانی فیلم درباره جزییات این سریال