خبر : گلایه مشاور وزیرجهاد کشاورزی از کم توجهی در تحقق اقتصاد مقاومتی و تولید پایدار - اسپاد نیوز


گرگان - ایرنا - مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهادکشاورزی؛ پایداری A