خبر : درخواست ایتالیا برای حذف ایران باتوجه به مصاحبه جدید مسعود شجاعی - اسپاد نیوز


رسانه‌های ایتالیایی مدعی شدند ایران به دلیل نقض قوانین باید از جام جهانی کنار