خبر : ماجرای گلر استقلال و برنامه نود - اسپاد نیوز


اگر تا قبل از دوشنبه‌شب بهانه مطرح‌‌شدن نام ستاره جوان خط دروازه استقلال در B