خبر : زیباترین رزهای جهان - اسپاد نیوز


در طول تاریخ هیچ گلی به اندازه رز مورد توجه قرار نگرفته است. آن‌ها برای همه مردم