خبر : خوب و بد طرح جدید «ترافیک» - اسپاد نیوز


در گفت‌وگو با اعضای شورای شهر تهران ابعاد گوناگون طرح جدید شهرداری بررسی شد.