خبر : اختلال تلفنی در مرکز مخابراتی شهید محسنیان تهران از 21 دیماه - اسپاد نیوز


تهران- ایرنا- شرکت مخابرات ایران اعلام کرد : ارتباط تلفنی مرکز مخابراتی شهید مح