خبر : پاسخ دندان شکن رهبرانقلاب به یاوه‌گویی های ترامپ - اسپاد نیوز


به گزارش جهان نیوز در این کلیپ پاسخ دندان شکن رهبرانقلاب به یاوه‌گویی های ت