خبر : ادعای رفع فیلتر تلگرام تکذیب شد - اسپاد نیوز


مصطفی کواکبیان گفت: در روزهای گذشته قرار بود که تلگرام تعیین تکلیف شود اما کسی