خبر : خودروی الکتریکی با حداکثر سرعت ۲۵۹ کیلومتر - اسپاد نیوز


در نمایشگاه محصولات الکترونیکی مصرفی از یک خودروی الکترونیکی رونمایی شد که ب