خبر : ترامپ به مجمع جهانی اقتصاد می‌رود - اسپاد نیوز


رئیس‌جمهوری آمریکا اواخر ماه جاری میلادی با دستور کار"اول آمریکا" در نشست "مج