خبر : وصیت نامه هاشمی کجاست؟! - اسپاد نیوز


پاسخ‌های ضد و نقیض اطرافیان مرحوم هاشمی به سوال خبرنگار نسیم درمورد وصیتنامه