خبر : سوپ کرم مرغ، سوپی ساده - اسپاد نیوز


سوپ کرم مرغ یک سوپ مرغ بسیار ساده و کلاسیک است.که در آن از مرغ پخته شده، آب مرغ، شیD