خبر : بودجه اشتغال تضمین شده است؟ - اسپاد نیوز


۳۲۷ هزار میلیارد تومان منابعی است که دولت برای سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد یک