خبر : اتهام خبرنگاران بازداشت شده رویترز در میانمار عکس - اسپاد نیوز


دو خبرنگار خبرگزاری رویترز که در میانمار بازداشت شده‌اند، در دادگاه به ض