خبر : تکذیب رفع فیلتر تلگرام از سوی دو نماینده مجلس - اسپاد نیوز


ابوالفضل حسن بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از قول مساعد مسئولD