خبر : رهبری مخالف دولتی‌شدن نمازهای جمعه هستند - اسپاد نیوز


رئیس سابق شورای سیاست گذاری ائمه گفت: این افتخار ماست که آمریکایی ها و رژیم صهی