خبر : ارگ تاریخی بم - اسپاد نیوز


ارگ بم بزرگ‌ترین بنای خشت و گلی جهان است که در شهر بم در استان کرمان و در جنوب شرق