خبر : دهیاری های مازندران در دولت تدبیر و امید بیش از 125 میلیارد ریال اعتبار دریافت کردند - اسپاد نیوز


ساری - ایرنا - مدیرکل امور روستائی و شوراهای استانداری مازندران گفت که دهیاری ها