خبر : 40 هزار تن ذرت خشک ایلام به استان های شمالی کشور ارسال می شود - اسپاد نیوز


ایلام - ایرنا - مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام ایلام گفت: این شرکت برنامه حمل و صدو