خبر : واکنش روحانی به سخنان دیروز رهبرانقلاب - اسپاد نیوز


رییس‌جمهور به وزیر کشور مأموریت داد ظرف یک هفته با هماهنگی شوراهای تأمین،