خبر : تصاویر: خودرو مینی کوپر اس در سال ۲۰۱۹ - اسپاد نیوز


تصاویر زیر خودرو مینی کوپر اس مدل ۲۰۱۹ را نشان می‌دهند.