خبر : تهران گرم می‌شود - اسپاد نیوز


دمای هوای تهران در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه به ترتیب (0 و10) ، (2 و 11) و (2 و14) در