خبر : رفع فیلتر تلگرام تکذیب شد! - اسپاد نیوز


تلگرام فردا رفع فیلتر می‌شود؛ این خبری بود که دقایقی پیش بر روی خروجی بسیاری ا