خبر : بازار میلگرد بدون تغییر ماند - اسپاد نیوز


سرمای هوای زمستانی فعالیت بازار صادرات میلگرد ترکیه را کم کرده است.