خبر : دستور روحانی به وزیر کشور برای تهیه گزارش از حوادث اخیر - اسپاد نیوز


رییس‌جمهور به وزیر کشور مأموریت داد ظرف یک هفته با هماهنگی شوراهای تأمین، گزا