خبر : تصادف شدید دو دستگاه خودرو سواری در بزرگراه بابابی - اسپاد نیوز


فرمانده آتش نشانی ایستگاه 56 از برخورد شدید دو دستگاه خودرو سواری در بزرگرا